Eglise romane Saint-Martin

Eglise romane Saint-Martin

Patrimoine religieux
SAINT-MARTIN-DE-LIXY